Mùa chay và mùa Phục sinh

http://3.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/R-HHtbXSzDI/AAAAAAAAAcU/xhfatY1THtw/s400/Easter3.jpg

01 Kiếp cỏ hoa
02 Hỏi người hãy nhớ
03 Trở về
04 Tâm tình ăn năn
05 Bao giờ
06 Nguyện Chúa chí ái
07 Hãy chỗi dạy
08 Dân Ta ơi
09 Mẹ đứng đó 2
10 Tình Cha

_______________________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng