Tình vợ tình chồng

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/9/2009/11/ngay06/2.jpg

01 Hai dòng sông gắp nhau
02 Song hành
03 Diễm tình ca 1
04 Đưa nhau vào thánh điện
05 Đến trước nhan Ngài
06 Nghĩ chuyện ngày mai
07 Trầm cau nen duyên
08 Nhã ca
09 Xin dâng chàng và nàng
10 Yêu thương xoa dịu đắng cay
11 Mẹ ở với con

__________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading