BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM
Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sàigòn

http://hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Full_5112657.jpg

Download

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading