Chúa dẫn con đi

http://muoibien.vnweblogs.com/gallery/7163/Pa34aL.jpg

01 Tình khúc
02 Một lần đoan hứa
03 Nước Thiên Chúa
04 Tình Chúa, tình con
05 Chúa dắt dìu con
06 Tình yêu Chúa Kit ô thúc bách chúng tôi
07 Tâm tình hiến dâng
08 Hạt giống hiến dâng
09 Lên đường
10 Chúa không lầm
11 Cảm mến hống ân
12 Một lần đoan hứa
13 Nước Thiên Chúa
14 Tình Chúa tình con
15 Lên đường

_________________________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading