Audio CD TÌNH YÊU HY HIẾN

01

Giới thiệu

02 Tình yêu hy hiến Kim Cúc
03 Vui lên Sion Mai Thảo
04 Vào đời Quỳnh Như
05 Thắp sáng niềm tin Hải Đăng
06 Mẹ, ánh trang vàng Quỳnh Như
07 Yêu chân tình Hải Đăng
08 Thánh Phụ Đa Minh Nguyễn Sơn
09 Thánh Cecillia Mai Thảo
10 Thánh Catarina Mai Thảo
11 Tình Chúa Kim Cúc

Audio CD TÌNH YÊU HY HIẾN
Marie Gentille
Nguyện Lê Đan Thục Hiền
Bút hiệu: Marie Gentille Thanh Đan


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading