Linh hồn không có

Linh hồn không cóLỜI NÓI ĐẦU
Linh hồn là một vấn đề cần phải xác định làm sáng tỏ để mọi người không còn phải đi tìm kiếm“linh hồn có hay không?”
Theo truyền thống lâu đời từ khi có con người xuất hiện trên hành tinh này thì thuyết về linh hồn đã có mặt, mặc dù chưa có người nào đã xác định linh hồn như thế nào một cách  thực tế và cụ thể.
Đến ngày nay kiến thức về khoa học đã được trang bị cho mọi người khắp nơi, thế mà họ vẫn còn tin có linh hồn, không những mỗi người có một linh hồn mà còn có ba hồn chín vía. Ba hồn bảy vía đó là một truyền thuyết của ông bà chúng ta truyền thừa lại cho con cháu cho đến ngày nay.
Sau khi tu hành xong, nhập các tầng định trong Phật giáo, chúng tôi dùng tuệ tam minh quan sát khắp nơi không tìm thấy linh hồn người chết mà chỉ thấy những từ trường hình ảnh của người chết còn lưu lại trong không gian mà thôi.
Do sự quan sát này chúng tôi quả quyết xác định thế giới siêu hình không có tức là không có sự sống sau khi chết và như vậy linh hồn không có, cũng như đức Phật đã tuyên bố:"Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chớ không phải liễu tri”.
Khi nhận được tài liệu của cô Minh Châu gửi đến “Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí An” của Giáo sư Trần Phương. Mượn bài này chúng tôi chỉ thẳng cho mọi người biết Linh Hồn chỉ là Tưởng Thức của con người tạo dựng lên Xin mời quý vị hãy đọc LINH HỒN KHÔNG CÓ thì sẽ rõ.
Kính ghi:
Trưởng Lão Thích Thông Lạc
  Xin mời bạn đọc tác phẩm Linh hồn không có bằng cách nhấn vào liên kết dưới đây để tải về:
 Tải về (download)
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng