[ MF ] Duy Khánh - The Best of Duy Khánh [FLAC] ( Hàng hiếm ! )

[ MF ] Duy Khánh - The Best of Duy Khánh [FLAC] ( Hàng hiếm ! )

Đây 2 bộ CD Duy Khánh, mỗi bộ gồm 2 CD. Mình sẽ post hết vào mục này để các bạn tiện theo dõi. Chất lượng CDDA hết nhé ( .log + .cue + .m3u đầy đủ ). Bộ thứ nhất

CD1
Code:
http://www.mediafire.com/?hmzfjdmq2gd
http://www.mediafire.com/?mhaq2geyyim
http://www.mediafire.com/?jknjn0yxjaz
CD2
Code:
http://www.mediafire.com/?g3dmmm1hitm
http://www.mediafire.com/?tgnydjmjgwe
http://www.mediafire.com/?azzy0wcwujw
http://www.mediafire.com/?ymi2wtl4wln
http://www.mediafire.com/?h4hmr4ywlkt


CD 1

Code:
http://www.mediafire.com/?jjwyzinezdy
http://www.mediafire.com/?km2mj0jlngm
http://www.mediafire.com/?cj4zzozzykq
http://www.mediafire.com/?wywijexrwmw
http://www.mediafire.com/?wv0gmjjyj3j
CD 2
Code:
http://www.mediafire.com/?zni3wdm0y0y
http://www.mediafire.com/?uytmnid2iog
http://www.mediafire.com/?ytdtzjnxjly
http://www.mediafire.com/?zemywnzy2me
http://www.mediafire.com/?etwmqxyzmmi
Last edited by mrtichuot; 11-04-10 at 10:29 PM.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng