Duy Khánh – Trường Sơn / Lời đầu năm cho con

Duy Khánh – Trường Sơn / Lời đầu năm cho con
Không còn cover các bác ơi!

1- Lời giới thiệu
2- Cùng đón mùa xuân
3- Lời đầu năm cho con
4- Tâm sự ngày xuân
5- Xuân này con không về
6- Nếu xuân này hòa bình
7- Cảm ơn
8- Xuân nào con sẽ về
9- Xuân muộn
10- Tôi chưa có mùa xuân
11- Mùa xuân đi qua
12- Chiến sĩ cũa mùa xuân
13- Mùa xuân của mẹ

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=967c7f6fd44de39d0f83d91f6dff7c381ad16c6e8c3b065f292b492bd5edc68e
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng