Câu ca dao của Chúa

http://www.nhasachducme.com/images/shop/Cau-ca-dao-cua-Chua-9.jpg


Audio CD  Câu ca dao của Chúa
12 ca khúc của Nhạc sĩ Trọng Khẩn
______________________________________


Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"


Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng