Tình Cha

http://api.ning.com/files/hlu7xiGBHC6YwkX3zBL12i1oXuqYi71MnDv*oj5f6E4eFn8EwHmmkpPYuk7POyX-B1D2zf5r7WJ3hDMXNpOISwSxPZzLyStJ/chacon_158.jpg

01 Tình Cha
02 Tình yêu Thiên Chúa
03 Giọt lệ thống hối
04 Dâng hồn xác
05 Bài ca ngàn trùng
06 Bước Người đi qua
07 Gieo bước
08 Lắng nghe lời Chúa
09 Lới kinh nguyện trầm
10 Phút thẫn thờ
11 Có bao giờ
12 Tâm tình dâng hiến
13 Chúa cho ta
14 Nguyện yêu Chúa


Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"


Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading