Cung chúc Trinh Vương

http://www.dunglac.org/upload/article/1192398128.jpg

01 Cung chúc Trinh Vương
02 Mẹ là bóng mát
03 Vòng hoa dâng Mẹ
04 Trinh vương Maria
05 Mùa hoa về rồi
06 Bông hồng dâng Mẹ
07 Mẹ dẫn dắt con
08 Ố trăng
09 Khúc hát hang hoa
10 Con xin dâng Mẹ


Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"


Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading