Kiếp người 2

http://www.sealionresort-muine.com/images/news/Doi%20cat%20Phan%20Thiet.jpg
01 Kiếp người cậy trông
02 Tình Ngài gọi con
03 Rồi ngày sẽ qua
04 Dòng đời
05 Phù hoa
06 Đời tôi
07 Một thoáng mưa bay
08 Về với cát bụi
09 Đời là bể đau
10 Hãy nhớ


Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"


Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading