Bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" - 2004 ĐGM Nguyễn Khảm

Bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" - 2004

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Nguyễn Khảm
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Nghe lại bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" năm 2004.
Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng