Album Mong Chờ

01 Lời gọi yêu thương        Quyết Thắng
02 Tâm tình ca 3                Kim Cúc
03 Người hãy nhớ              Quyết thắng- Kim Cúc
04 Yêu thương cho người   Kim Cúc
05 Trở về bên Chúa           Quyết Thắng
06 Lo gì                             Kim Cúc
07 Chờ mong                     Quyết Thắng
08 Lời ca thiên thu              Quyết Thắng- Kim Cúc
09 Bài ca con người            Kim Cúc
10 Chuông chiều                 Quyết Thắng
11 Tình thương nhiệm mầu   Quyết Thắng- Kim Cúc


Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"


Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng