Tuyển tập guitar độc tấu

Nghệ sĩ : Văn VượngHà Nội mùa vắng những con mưa
http://www.mediafire.com/?ddmlmk70zxh

Em ơi Hà Nội phố
http://www.mediafire.com/?fwywhnh2mml

Hà nội mùa thu
http://www.mediafire.com/?m1ynyzdcn2v

Hà Nội một trai tim hồng
http://www.mediafire.com/?zczpviittdj

Người Hà Nội
http://www.mediafire.com/?1ws4nbtbbzn

Tiếng nói Hà Nội
http://www.mediafire.com/?no1hbu0mayj

Trời Hà Nội xanh
http://www.mediafire.com/?ydtjjfjznwk

Bài ca Hà Nội
http://www.mediafire.com/?anqloz1bcbm

Nhớ về Hà Nội
http://www.mediafire.com/?jjixmlweneb

Nhớ mùa thu Hà Nội
http://www.mediafire.com/?e9ubewmkhjnCD Độc tấu guitar - TRỊNH CÔNG SƠN
Nghệ sĩ : Văn VượngTuổi đá buồn
http://www.mediafire.com/?dz2etbzybg5

Hạ trắng
http://www.mediafire.com/?cnogynfyozw

Biết đâu nguồn cội
http://www.mediafire.com/?0blgbizjkll

Biển nhớ
http://www.mediafire.com/?mmdydygxpfl

Một cõi đi về
http://www.mediafire.com/?mjm5tkbyf9t

Diễm xưa

http://www.mediafire.com/?a1tgezdxtko

Mưa hồng
http://www.mediafire.com/?yxosn5d421z

Quỳnh hương
http://www.mediafire.com/?mgqgjeimwbf

Nhìn những mùa thu đi
http://www.mediafire.com/?tmhdd1wm1em

Nắng thủy tinh
http://www.mediafire.com/?lpyxlibtzmz

Như cánh vạc bay
http://www.mediafire.com/?hxcmalybtoa


http://www.mediafire.com/file/dwzudonu1lz/2004 - (Album) ACOUSTIC FRIENDS
http://www.mediafire.com/file/r5uuty1uxij/2004 - (Mini-album) Passion Of Gradation
http://www.mediafire.com/file/njg0om2tuie/2004 - (Single) Sky! Sky! Sky!
http://www.mediafire.com/file/yjjmzjnu5zm/2005 - (Album) Let's Go!!!
http://www.mediafire.com/file/fzazyzfinty/2005 - (Mini-album) Hi!Mode!!
http://www.mediafire.com/file/zdy30yxjwbd/2005 - (Single) Spur - Winter Version 05 Swingin Happy X Mas
http://www.mediafire.com/file/3dwxzwhdd2d/2005 - (Single) SUMMER PARADE
http://www.mediafire.com/file/lnb0de5z3kj/2006 - (Album) Ciao!Bravo!!
http://www.mediafire.com/file/yu1jgekxiza/2006 - (Single) Lahaina
http://www.mediafire.com/file/5wzzozmw0kn/2006 - (Single) Night & Day
http://www.mediafire.com/file/v2h2jgotdcu/2007 - (Best Album) BEGINNING OF THE ROAD ~collection of early songs~
http://www.mediafire.com/file/kdwuzmfjitm/2007 - (Mini-album) DEPACLA ~depapepe plays the classics~
http://www.mediafire.com/file/nm3ghymkznh/2007 - (Single) Sakura Kaze
http://www.mediafire.com/file/nznyzw0arx4/2008 - (Album) Depanatsu ~drive! drive!! drive!!!~
http://www.mediafire.com/file/1znztdzihke/2008 - (Album) HOP!SKIP!JUMP!
__________________
 
Hòa tấu Secret Garden toàn tập (link mediafire)1995 - Songs From A Secret Garden 

01. Secret Garden - Nocturne (3:15)
02. Secret Garden - Pastorale (3:52)
03. Secret Garden - Song From A Secret Garden (3:36)
04. Secret Garden - Sigma (3:10)
05. Secret Garden - Papillon (3:28)
06. Secret Garden - Serenade To Spring (3:17)
07. Secret Garden - Atlantia (3:01)
08. Secret Garden - Heartstrings (3:27)
09. Secret Garden - Adagio (2:57)
10. Secret Garden - The Rap (2:36)
11. Secret Garden - Chaconne (3:29)
12. Secret Garden - Cantoluna (3:34)
13. Secret Garden - Ode To Simplicity (3:53)


1997 - White Stone


 

01. Secret Garden - Steps (4:02)
02. Secret Garden - Poème (5:00)
03. Secret Garden - Hymn to Hope (4:21)
04. Secret Garden - Moving (3:23)
05. Secret Garden - First Day of Spring (4:46)
06. Secret Garden - Passacaglia (3:47)
07. Secret Garden - Reflection (3:03)
08. Secret Garden - Windancer (3:43)
09. Secret Garden - Appassionata (4:26)
10. Secret Garden - Escape (3:36)
11. Secret Garden - Sanctuary (4:21)
12. Secret Garden - Celebration (3:59)
13. Secret Garden - Home (3:26)
14. Secret Garden - Illumination (4:16)


1999 - Dawn of a New Century


 

01. Secret Garden - Moongate (4:09)
02. Secret Garden - Prayer (4:12)
03. Secret Garden - Elan (2:56)
04. Secret Garden - Dreamcatcher (4:14)
05. Secret Garden - Sona (4:00)
06. Secret Garden - In Our Tears (4:19)
07. Secret Garden - Children Of The River (3:32)
08. Secret Garden - Evensong (4:04)
09. Secret Garden - Lore Of The Loom (3:05)
10. Secret Garden - Aria (3:59)
11. Secret Garden - Divertimento (2:39)
12. Secret Garden - Aquabell (4:15)
13. Secret Garden - Dawn Of A New Century (5:43)


The Best 1999-2000


0) Nocturne
1) Moongate
2) Prayer
3) Children Of The River
4) Dreamcatcher
5) Song From The Secret Garden
6) Passacaglia
7) Steps
8) Adagio
9) Aquarell
10) Moving
11) Sigma
12) Sona
13) Elan
14) In Our Tears
15) Aria
16) Celebration
17) Down Of A New Century
18) Last Present (Sun - Mool)
19) Elan (Bonus Version)

2001 - Dreamcatcher


 

1. Nocturne
2. Prayer
3. Moving
4. Dreamcatcher
5. Sigma
6. Song From A Secret Garden
7. Sona
8. Passacaglia
9. Elan
10. In Our Tears
11. Celebration
12. Heartstrings
13. Steps
14. Adagio
15. The Rap
16. Hymn To Hope
17. Lore Of The Loom
18. Dawn Of A New Century
19. Last Present (Sun-Mool)


2002 - Once In Red Moon


 

01. Secret Garden - Awakening (3:55)
02. Secret Garden - You Raise Me Up (5:04)
03. Secret Garden - Silent Wings (3:42)
04. Secret Garden - Greenwaves (4:45)
05. Secret Garden - Invitation (3:59)
06. Secret Garden - Duo (3:58)
07. Secret Garden - Belonging (3:58)
08. Secret Garden - Gates Of Dawn (4:29)
09. Secret Garden - The Promise (3:21)
10. Secret Garden - Fairytale (3:27)
11. Secret Garden - Once In A Red Moon (5:01)
12. Secret Garden - Elegie (5:33)2004 - Earthsongs


 

01. Secret Garden - Sometimes When It Rains (4:42)
02. Secret Garden - Fields Of Fortune (4:15)
03. Secret Garden - The Reel (3:29)
04. Secret Garden - Always There (4:49)
05. Secret Garden - When Darkness Falls (5:31)
06. Secret Garden - Sleepsong (4:55)
07. Secret Garden - Lotus (4:38)
08. Secret Garden - Searching For The Past (3:17)
09. Secret Garden - Silence Speaks (4:40)
10. Secret Garden - Daughters Of Erin (2:39)
11. Secret Garden - Half A World Away (4:43)
12. Secret Garden - Canzona (4:39)
13. Secret Garden - Sarabande (3:17)
14. Secret Garden - Grace (4:51)
15. Secret Garden - Raise Your Voice (4:16)
16. Secret Garden - Moving (3:29)
17. Secret Garden - Song From A Secret Garden (3:39)
18. Secret Garden - Nocturne (3:21)
19. Secret Garden - Elan (3:17)


2004 - The Ultimate Secret Garden


 

CD1:

* Song from a Secret Garden (Songs from a Secret Garden)
* Nocturne (Songs from a Secret Garden)
* Serenade to Spring (Songs from a Secret Garden)
* Swan (NEW Arrangement)
* Passacaglia (White Stones)
* You Raise Me Up (Once in a Red Moon)
* Prayer (Dawn of a New Century)
* Hymn to Hope (White Stones)
* Celebration (White Stones)
* Chaconne (Songs from a Secret Garden)
* Sigma (Songs from a Secret Garden)
* The Promise (Once in a Red Moon)
* In Our Tears (Dawn of a New Century)
* Heartstrings (Songs from a Secret Garden)
* Duo (Once in a Red Moon)
* The Rap (Songs from a Secret Garden)
* Moving (White Stones)
* Adagio (Songs from a Secret Garden)
* Hymn to Hope (NEW Arrangement)
* Song from a Secret Garden (NEW Arrangement)

CD2:

* Poeme (Live - A Night With Secret Garden)
* Pastorale (Live - A Night With Secret Garden)
* Steps (Live - A Night With Secret Garden)
* Elan (Live - A Night With Secret Garden)
* Sona (Live - A Night With Secret Garden)
* Windancer (Live - A Night With Secret Garden)
* Song from a Secret Garden (Live - A Night With Secret Garden)
* Ode to Simplicity (Live - A Night With Secret Garden)
* Dreamcatcher (Live - A Night With Secret Garden)
* Dawn of a New Century (Live - A Night With Secret Garden)


2007 - Secret Garden - Inside I'm Singing - Norwegian Edition


 

01. Nocturne (lyrics by Petter Scavlan, vocal by Anne Takle)
02. Thank You (lyrics by Brendan Graham, vocal by Peter Jöback)
03. The Things You Are To Me
(based on “Song from a Secret Garden”, lyrics by Brendan Graham, vocal by Elaine Paige)
04. If Came The Hour (based on “Passacaglia”, lyrics by Brendan Graham, vocal by Tommy Körberg)
05. Theme From The Mermaid Chair (instrumental)
06. Sometimes A Prayer Will Do
(based on “Hymn to Hope”, lyrics by Brendan Graham, vocal by Tracey Campbell)
07. Song For A Stormy Night (lyrics by Brendan Graham, vocal by Steinar Albrigtsen)
08. I’ve Dreamed Of You
(based on “Heartstrings”, lyrics by Ann Hampton Callaway, vocal by Barbra Streisand)
09. Did I Not Love You (lyrics by Brendan Graham, vocal by Peter Corry)
10. Simply You (based on “Ode to Symplicity”, lyrics by Brendan Graham, vocal by Niamb Cavanagh)
11. My Land (lyrics by Brendan Graham and Alana Graham, vocal by Espen Griotheim)
12. Sortie (instrumental)
13. You Raise Me Up (lyrics by Brendan Graham, vocal by Brian Kennedy)


Fairytales Highlights From Secret Garden


 

01. Evensong
02. Moving
03. Sigma
04. Poeme
05. Celebration
06. Nocturne
07. Heartstrings
08. The Rap
09. Hymn To Hope
10. Passacaglia
11. Steps
12. Song From A Secret Garden
13. Serenade To Spring
14. Windancer
15. I Know A Rose Tree

NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ
Vô thường Guitar


Nối tiếc - Trịnh Nam Sơn
http://www.mediafire.com/?yazq2ah8mjh

Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào - Lê Hựu Hà
http://www.mediafire.com/?3uljkv5msjm

Quỳnh hương - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?w1yn9tzzxde

Nắng thủy tinh - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?bbeebem0jaz

Dù tình yêu đã mất - Song Ngọc
http://www.mediafire.com/?mal9mbg9dhe

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?lmjezuyly4b

Và con tim đã vui trở lại - Đức Huy
http://www.mediafire.com/?tdgoebwj1rg

Em đã cho tôi bầu trời - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?npmyp0mx9jx

Thà như giọt mưa bay - Phạm Duy
http://www.mediafire.com/?yzmhnht2yjn

Nghe những tàn phai - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?tmnvvxfmpot

Tình như bóng mấy - Song Ngọc
http://www.mediafire.com/?mkxxeflmnt1

Tóc mây - Hoàng Nguyên
http://www.mediafire.com/?ddeeacumk2i

Nửa tâm hồn đau - Phạm Đình Chương
http://www.mediafire.com/?lelvxy9pxsb

Tình sầu - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?benmxuwi46x

TÌNH KHÚC TANGO & VALSE
Vô Thuờng Guitar


Tango - Hai phuong trới cách biệt
http://www.mediafire.com/?gynztnawwie

Valse - Ngàn thu ao tím
http://www.mediafire.com/?vqa399hybyj

Tango - Trở về Huế
http://www.mediafire.com/?mlwan1ymnm1

Valse - Paris có gì lạ không em
http://www.mediafire.com/?buownfsp0tm

Tango - Bóng chiều tà
http://www.mediafire.com/?ldgw5mjxtji

Valse - Thoi tơ
http://www.mediafire.com/?dy5y2antdhz

Tango - Hoa xuân
http://www.mediafire.com/?jxxg9exldmb

Valse - Mưa
http://www.mediafire.com/?xwvjrbdtbau

Tango - Lá rụng ven sông
http://www.mediafire.com/?rwmmxwij5ml

Valse - Xuân và tuổi trẻ
http://www.mediafire.com/?ma120dzcbbm

Tango - Tango dĩ vãng
http://www.mediafire.com/?tpyh3xhjc9s

Valse - Ðường lên sơn cước
http://www.mediafire.com/?uj0jkwzmphg

Tango - Mộng phù du
http://www.mediafire.com/?jjh1xbmeb2y

Valse - Biết ra sao ngày sau
http://www.mediafire.com/?iygtykbufiv

Tango - Kiếp nghèo
http://www.mediafire.com/?ibdtpoh1izd

Valse - Thu vàng _ Thoi to
http://www.mediafire.com/?m4wuu9tndzl

ÂM THANH CỦA THỜI GIAN
Nghệ sĩ : Văn Vượng
Con kênh xanh xanh - Ngô Quỳnh
http://www.mediafire.com/?m95bxm2mumv

Biển nhớ - Trịnh Công Sơn
http://www.mediafire.com/?mcm1tv5mqbj

Người Hà Nội - Nguyễn Đình Thi
http://www.mediafire.com/?lhxzboy1m4x

Sơn nữ ca - Trần Hoàn
http://www.mediafire.com/?hnjt4eijxuo

Sérenade - Schubert
http://www.mediafire.com/?w0ovj2z3juz

Tình nghệ sĩ - Đoàn Chuẩn
http://www.mediafire.com/?omjnz0ih3sb

Trường ca sông lô - Văn Cao
http://www.mediafire.com/?l41pvgzbe3y

Gửi người em gái miền Nam - Đoàn Chuẩn
http://www.mediafire.com/?tg1z0knjqzq

Hát tu - Brahms
http://www.mediafire.com/?jonytb44mkt

Người ở đừng về - Quan họ Bắc Ninh
http://www.mediafire.com/?mpjtibgzrin

Romantic Guitar

El Condor Pasa
01 Crying In The Rain

02 Yesterday Once More

03 Moon River

04 Love Is Blue

05 Silence Is Golden

06 El Condor Pasa

07 You Mean Everything To Me

08 Devotion

09 More Than I Can Say

10 I Will Follow Him

11 Girl You Are My Love

12 He Will Have To Go

13 Aishie Maruyo

14 Its Now Or Never

15 Besame Mucho

16 Sayonara

17 Blue Spanish Eyes

18 Guantanamera

19 Have You Ever Seen The Rain

20 All Have To Do Is Unfaithful One


Link: http://www.mediafire.com/?dsyx2j3jjcu

RU KHÚC MỘNG MƠ
Vô Thường Guitar


Play List:

Tình có như không - Trần Thiện Thanh

Trả Lại em - Phạm Duy

Những đồi hoa sim - Dzũng Trinh

Duyên kiếp - Lam Phương

Tạ từ trong đêm - Trần Thiện Thanh

Yêu vào cõi chết - Phạm Duy

Định mệnh - Song Ngọc

Thu ca - Phạm Mạnh Cương

Tình nghĩa đôi ta - Lam Phương

Như giọt sầu rơi - Lam Phương

Mùa đông của anh - Trần Thiện Thanh

Mùa thu trong mưa - Trường Sa


Còn đây là link:
http://www.mediafire.com/?t351hgzzvhk

Hãy thưởng thức các cây Guitar Biểu diễn..
1. Hà nội ngày trở về
Aococtay & Johan
Link: http://www.mediafire.com/?mg3zvdgy3zh

2. Hát cho ngày mai
Duongdaklak
Link: http://www.mediafire.com/?gtzpwtbmtzj

3. Niệm khúc cuối
Huy Phong
Link: http://www.mediafire.com/?ibxzksyc95m

4. Hãy yêu nhau đi
Havitu
link: http://www.mediafire.com/?ibxzksyc95m

5. Đêm thấy ta là thác đổ
PhanThy
Link: http://www.mediafire.com/?t2junvjnxao

Còn nhiều nữa đó
Nếu hay thì ủng hộ nha!!!!!!!!
6. Phố núi ngày về
đuongaklak
link: http://www.mediafire.com/?zca4kymdv3q

7. Forever
BHK
link: http://www.mediafire.com/?wueddmttxm5

8. Goodbye
BKH
link: http://www.mediafire.com/?ocigd9jzsxm

9. Một buổi sáng mùa xuân
Phan Thy
link: http://www.mediafire.com/?jkz2nx9c102

10. Tinh ca cho em
đuongaklak
link: http://www.mediafire.com/?md2dniimnou

11. Biển cạn
Johan & Aococtay
link: http://www.mediafire.com/?jjy6td0gtco

6. Phố núi ngày về
đuongaklak
link: http://www.mediafire.com/?zca4kymdv3q

7. Forever
BHK
link: http://www.mediafire.com/?wueddmttxm5

8. Goodbye
BKH
link: http://www.mediafire.com/?ocigd9jzsxm

9. Một buổi sáng mùa xuân
Phan Thy
link: http://www.mediafire.com/?jkz2nx9c102

10. Tinh ca cho em
đuongaklak
link: http://www.mediafire.com/?md2dniimnou

11. Biển cạn
Johan & Aococtay
link: http://www.mediafire.com/?jjy6td0gtco

17. Cô đơn
emy
link : http://www.mediafire.com/?2tvoiu9mmoh

18. Em còn nhớ hay em đã quên
Phan Thy
link: http://www.mediafire.com/?2tljvraxynm

19. Holyday
Hieuchimse
link: http://www.mediafire.com/?by4md9bhke5

20. Như môt lời chia tay
Minh Tri
link: http://www.mediafire.com/?texdumjdy1j

21. The end of the World
Phan Minh hoang
link: http://www.mediafire.com/?tcmwjmnj1oh

22. Mẹ và lời ru
Pham Van Son
Link: http://www.mediafire.com/?dvtcytzdmrt

23. Tình nhớ
mtbv
Link: http://www.mediafire.com/?udxcibdnuj0

24. Ngồi bên em
Lylun
Link: http://www.mediafire.com/?aipd1exwlsj

25. Nơi tuổi thơ tôi đi qua
Tuan A
Link: http://www.mediafire.com/?ymdfvdhjyty

26. Uyên ương hồ điệp
Ken
Link: http://www.mediafire.com/?8u3tbbn5oxo
27. Mot lan di tren pho xua
haman
http://www.mediafire.com/?twlcd5mdt03

Bài hát mang âm hưởng Tây nguyên đây

Bài ca trên đồi
Thanh hà

link: http://www.mediafire.com/?om3c9ok2cnt

Phía sau ánh mắt buồn
nguyen kien cuong

link: http://www.mediafire.com/?whwdbav5jew
Tiếp Tục đây !!!!

Can help falling in love
http://www.mediafire.com/?mynm0vzmzas

Mắt Đen
http://www.mediafire.com/?vim9ccgh9kk

More than words
http://www.mediafire.com/?le0sgh1hdzj

Now and Forever
http://www.mediafire.com/?kmyxmj5bbun

Tears in heaven
http://www.mediafire.com/?ojoyomcmshz

Wonderful tonight
http://www.mediafire.com/?2ijw9imu1kp
Bình minh sinh viên
http://www.mediafire.com/?wjtkj2kmyrw

Hát cho màn đêm
http://www.mediafire.com/?rm32myjvvnl

Hero
http://www.mediafire.com/?fvx20njr2jo

Mùa thu tình yêu
http://www.mediafire.com/?mzlmgj2nx0r

Những khoảnh khắc đợi chờ
http://www.mediafire.com/?xyyvbwfwvg2
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading