Truyền thông và thế hệ trẻ thời @

Chuyên đề: Truyền thông và thế hệ trẻ thời @
Trình bày: Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan, FMM


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/ttxh_15_1.jpg

1. Giới thiệu đặc điểm của giới trẻ ngày hôm nay:

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/TruyenThongVaTheHeTreThoiNay/TTVTHTTN01.mp3

2. Truyền thông làm sao giúp người trẻ đáp ứng được những vấn đề của cuộc sống:

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/TruyenThongVaTheHeTreThoiNay/TTVTHTTN02.mp3

3. Truyền thông người trẻ Công Giáo hướng đến tương lai cần làm gì:

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/TruyenThongVaTheHeTreThoiNay/TTVTHTTN03.mp3


4. Truyền thông phần thảo luận:

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/TruyenThongVaTheHeTreThoiNay/TTVTHTTN04.mp3


CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Các chương trình truyền thông thiếu lành mạnh có phải là nguyên nhân dẫn đến vấn đề nhiều bạn trẻ yêu sớm và dễ dãi trong quan hệ? Vì sao? Làm thế nào để thay đổi hiện trạng này?

2. Nền văn hóa đọc (sách báo, tài liệu in) đang bị coi nhẹ và có nguy cơ bị gạt khỏi cuộc sống nhiều bạn trẻ. Vì sao? Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

3. Ngày nay nhiều bạn trẻ có lối hành xử bạo lực, nói năng thiếu văn hóa, sống tương quan hời hợt là do đâu? Truyền thông có thể góp phần thay đổi như thế nào?

4. Trong các giao tiếp qua những phương tiện truyền thông liên vị (chat, điện thoại di động…), nhiều người trẻ đang gia tăng sử dụng thứ ngôn ngữ “hiểu được, chết liền”. Làm thế nào để giải cứu... tiếng Việt?

5. Nhu cầu nhân sự cho các hoạt động truyền thông xã hội của Giáo Hội hiện nay như thế nào? Bạn có những suy nghĩ và đề nghị gì cho tương lai?

6. Giới trẻ Công Giáo có thể tìm kiếm nơi đâu những lời khuyên, sự đồng hành và chỉ dẫn rõ ràng về các tiêu chuẩn để biện biệt, chọn lựa đúng đắn cho các chương trình truyền thông họ tiếp cận hàng ngày? Bạn nghĩ gì về vai trò của Giáo Hội đối với các phương tiện truyền thông hiện nay?http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/gmvnghcgtg_full_452327.jpg


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng