TMSS Chúc Phúc Nguyền Rủa

Chúc Phúc Nguyền Rủa

Thứ Sáu 12/2/2010

TMSS 492

Thứ 7

Thứ 6

Thứ 5

Thứ 4

Thứ 3

Thứ 2

Chúa Nhật 5 Thường Niên

Chúa Nhật 7/2/2010

Cha Phạm Văn Hữu, SDB

Nước Sâu Thả Lưới

Thứ Sáu 5/2/2010

TMSS 491

Thứ 7

Thứ 6

Thứ 5

Thứ 4

Thứ 3

Thứ 2

Chúa Nhật 4 Thường Niên

Chúa Nhật 31/1/2010

Cha Phạm Văn Hữu, SDB
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng