Suy niệm Phục sinh

Suy niệm Phục sinh:
****Âugustinô: Ngủ, sao lại thấy! Thấy, sao không bắt? // Không ai chứng kiến giây phút Chúa GK phục sinh // Lịch sử tính của Kitô giáo liên hệ đến cái chết và phục sinh của Chúa GK: 030 //
****Phục sinh & sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha: 139 // Gioan 20: 16-17(Hiện ra với Maria Mađalêna): 139 //
****Maria Mađalêna Yêu nhiều thì được tha nhiều // Hai môn đệ đi Emmau // Chúa Phục sinh nhập đoàn và giải thích tất cả Cựu ước đều qui về Ngài trong Mầu nhiệm Vượt qua : 031 //
****Cử chỉ của Bí tích Thánh Thể: Bẻ Bánh (Emmaus) // Chúa GK Phục sinh vào trong ta để hoạt động từ bên trong (Emmaus) // Hai môn đệ Emmau vội vã chạy về vì Chúa GK Phục sinh hoạt động từ bên trong họ : 032 //
****Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Người phục sinh (x.Lc 24:13-15). Vì vậy, các Ki-tô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là Lễ Bẻ Bánh (x.Cv 2:42.46; 20:7.11) (glghcg1329): 146 //
****Phục sinh: Sau khi đã phục sinh, với các dấu chứng khổ nạn vẫn còn trên thân xác, Đức Kitô có thể tuôn đổ Thánh Thần (x. Ga 20:22) để ban cho họ được tham dự vào chính sứ vụ của mình (x. Ga 20:21) (BTTY12): 126 //
****Chiều hôm phục sinh, Chúa Giêsu hà hơi ban Thánh Thần (Thần Khí) // Tôma đặt điều kiện với Chúa GK Phục sinh // Vết sẹo: superSCAR và SuperSTAR (Tôma) // Chúa GK luôn bên cạnh ta (Emmanuen) dẫu ta không thấy Ngài (Tôma đặt điều kiện): 033 //
****Bên bờ Biển hồ Galilê, Chúa Phục sinh dọn bữa ăn sáng cho môn đệ (như trong Thánh Lễ) // Thánh Lễ: Mục tử nhân lành dọn tiệc bổ sức cho ta như bên bờ Biển hồ Galilê : 034 //
****Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em (Gioan 20: Chúa hiện ra với Maria Mađalêna // Cấp tốc giúp Chúa Phục sinh đem Tin Vui cho anh chị em như Maria Mađalêna: 035 //
****Têphanô yêu và bắt chước Chúa GK để thứ tha: 036 //
****Sao ngươi bắt hại Ta và Phaolô (Saolô) trở lại // Kitô hữu và Chúa Kitô luôn là một (qua việc Saolô trở lại) // Rước Lễ giúp ý thức Chúa GK và tôi là một (qua việc Saolô trở lại): 037 //
****Trong Thánh Lễ, Chúa GK Chết và Phục sinh là người sống: 177 //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng