Phục sinh và Cánh chung Lm Nguyen Loi

Phục sinh và Cánh chung:
****Chúa về trời dọn chỗ và sẽ tái lâm // Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ. Đâu phải chỉ có 144 nghìn // ThánhCa: taDiVeNhaCha: 038 //
****Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha và "job" (công ăn việc làm) duy nhất , Full-time (trọn ngày, trọn tuần): 161 //
****Toát Yếu glhtcg #576 Chúng ta có thể cầu nguyện luôn luôn, vì thời gian của người Kitô hữu là thời gian của Đức Kitô phục sinh, Đấng "ở với chúng ta mọi ngày" (Mt 28:20): 172 //
****(BTTY#30: Nếu quả thật các Bí tích thuộc về Hội Thánh lữ hành trong thời gian, hướng đến việc biểu lộ trọn vẹn cuộc chiến thắng của Đức Kitô phục sinh, thì cũng thế, đặc biệt trong phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được cho nếm trước sự hoàn tất cánh chung mà mỗi con người và mỗi tạo vật đều hướng đến (x. Rm 8,19t). Con người được tạo dựng để hưởng hạnh phúc thực sự và vĩnh cửu, mà chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho. Nhưng sự tự do đã bị tổn thương của chúng ta sẽ lạc lối, nếu ngay bây giờ không được cảm nhận một chút gì đó của sự viên mãn tương lai. Ngoài ra, mỗi người, để có thể đi đúng đường, cần phải được hướng về mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng này chính là Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, đang hiện diện cách đặc biệt cho chúng ta trong việc cử hành Thánh Thể. Thế nên, dù "là những người xa lạ và lữ khách trên trần gian này" (1Pr 2,11), chúng ta nhờ đức tin đã được thông phần vào sự viên mãn của cuộc sống phục sinh. Tiệc Thánh Thể mạc khải chiều kích cánh chung rõ rệt, sẽ trợ lực cho tự do của chúng ta đang trên đường lữ thứ): 178 //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng