Mình cũng tội lỗi, tại sao lại cầu cho những linh hồn tội lỗi?

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang


Hỏi 62:
Thưa Cha con có một thắc mắc về việc cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi. Những linh hồn tội lỗi ấy là những linh hồn nào? Đã chết hay còn sống? Và con cũng có một cô bạn hỏi con: Mình cũng tội lỗi, tại sao lại cầu cho những linh hồn tội lỗi?
Lưu Thị Vinh
Đáp:

Chị Lưu Thị Vinh thân mến, thông thường khi nói với nhau cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi là có ý nói cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi để họ được ăn năn trở lại cùng Chúa. Dĩ nhiên chúng ta có thể nói mình là những người tội lỗi nhưng với thiện chí chúng ta không muốn sống trong tội và muốn sống trong ơn nghĩa Chúa, nên cũng có thể bày tỏ ý muốn đó đối với Chúa trong kinh nguyện để cầu cho những người khác cùng đựợc sống trong ơn nghĩa Chúa. Đây là việc bác ái yêu thương đáng khen. Trong khi cầu nguyện như vậy chúng ta không có ý coi thường, khinh chê những người mà bề ngoài chúng ta thấy họ sống trong tình trạng tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng