Mầu Nhiệm Thánh Lễ

Khóa Mầu Nhiệm Thánh Lễ
với Cộng đoàn Thánh Giuse. Vanc. BC. Canada. 15/11/ 2008


Vanc08-01a-Thánh Lễ là Nguồn Đỉnh của toàn thể đời sống kitôhữu: Tập Họp (Đỉnh) để rồi Phân Tán (Nguồn) ra đi muôn phương để sống Thánh Lễ: chứng nhân công bình bác ái // Wrong Way (Lộn đường) - 4fút.mp3

Vanc08-01b- Thánh Lễ là Nguồn và Đỉnh của toàn thể đời sống kitôhữu: Phụng vụ ở Nhà Thờ (Đỉnh) để rồi ra về lại môi trường sống đời hạnh phúc trong Phục vụ (Nguồn) - 4fút.mp3

Vanc08-01c-Thánh Lễ là Nguồn và Đỉnh của toàn thể đời sống kitôhữu:
Chúng ta tề tựu để
Gặp Chúa GK (Đỉnh) và sau Lễ Nhận Ra Chúa (Nguồn) trong tha nhân - 6fút.mp3

Vanc08-01d-Ôn lại: Thánh Lễ Đỉnh Nguồn- TẬP HỌP để PHÂN TÁN - PHỤNG VỤ để PHỤC VỤ - GẶP CHÚA để NHẬN RA CHÚA TRONG THA NHÂN - 2fút40

Vanc08-01e-Câu chuyện Nữ tu Dòng Kín (Belgium) nhờ Thánh Lễ nhận ra được NHIỀU Chúa trong tha nhân-2fút.mp3

Vanc08-02-Không ai đúng và sai 100% // Chuyện Mất Cây Kim // Nữ tu ngã xuống khi lên Rước Lễ // Chuyện hai vợ chồng muốn ly dị đã làm hòa vui vẻ nhờ nguyên tắc này - 7fút.mp3

Vanc08-03-Toàn bộ Kinh Thánh đều hướng về Thánh Lễ // Minh họa bằng Cellphone (điện thoại di động) // Bóng đá (túc cầu) giữa hai đội kitôhữu Tin Lành và kitôhữu Công Giáo // Nhờ điểm này có thể thuyết phục chồng hoặc vợ kitô hữu Tin lành về lại Giáo hội Công giáo - 7fút45.mp3

Vanc08-04-Để cứu nhân loại cứng cổ, Chúa chúng ta chấp nhận bị nhục mạ trên Thập giá // Chuyện Tam Quốc Chí: Khổng Minh nói châm biếm khiến đại tướng loạn quân tức trào máu ngã xuống ngựa chết ngay tại chỗ - 2fút10.mp3

Vanc08-05-Hy lễ Hòa bìnhTodah (Tạ ơn) // Chúa GK đã hy sinh chết trên Thậïp giá trong tinh thần Tạ Ơn (Todah) - 10fút35.mp3

Vanc08-06-Ba mánh tu đức để được Thiên Chúa Tình yêu nhậm lời: Ma quỉ bị dị ứng bởi tinh thần Todah (Tạ Ơn) của kitô hữu // Luôn hiệp với Mẹ để xin Mẹ chuyển cầu // Bắn nhiều mũi tên tình yêu (ăn chay, hy sinh, hãm mình...) vào Quả Tim của Thiên Chúa Tình Yêu // Nếu Thiên Chúa Tình yêu không nhậm lời thì Ngài phải đổi Tên! - 4fút30.mp3

Vanc08-07-Thánh Lễ Bí tích Todah (Tạ Ơn) // Câu chuyện về Việt Nam ăn tiêu vừa hào hoa, vừa lịch sự (hay nói hai chữ cám ơn), và vừa dè dặt - 2fút30.mp3

Vanc08-08-Câu chuyện Quà Tặng Em để minh họa Thánh Lễ là Bí tích Tạ Ơn và phải tham dự cũng như sống Thánh Lễ với tinh thần tạ ơn // Mỗi biến cố trong ngày đều là ơn Thiên Chúa ban - 5fút.mp3

Vanc08-09-Nhờ ơn Thiên Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng chung cục // Câu chuyện trên bải chiến trường: thành công đem cờ đơn vị về hậu phương cho dù cờ đã bị rách teng beng - 2fút20.mp3

Vanc08-10-Bức họa Thiên thần có mang giày // Phim Passion of the Christ (Cuộc Tử nạn của Đức Kitô) // Huề cả làng! - 2fút44.mp3

Vanc08-11-Chúa hiện diện với Thân thể Ngài bao lâu còn Hình thức Bánh Rượu // Câu chuyện Say Máu Thánh ở Rôma (về Hình thức Rượu) - 8fút.mp3

Vanc08-12-Chầu MTChúa // Tập dâng ngày khi vừa thức dậy, kết hiệp với Chúa GK trong Thánh Lễ // Với Chúa GK, chúng ta có thể giải quyết mọi khó khăn - 5fút.mp3

Vanc08-13-Sau Thánh Lễ, chúng ta có thể ngã xuống lại; nhưng vẫn tin vào Tình yêu khôn ngoan và nâng đỡ của Chúa GK và Thánh Thần Ngài // Thiên Chúa luôn nhậm lời nhưng Ngài LẠNG để ban cái tốt nhất cho chúng ta - 2fút.mp3

Vanc08-14-Tiến trình sự sống tự nhiên: Sinh Ra // Lớn Lên-Tham Gia Cuộc Sống Xã Hội // Ăn Uống // Tập luyện con em mình có bản lĩnh để chuận bị sống đời chứng nhân kitô hữu - 6fút20.mp3

Vanc08-15-Khả năng muốn hoạt động phải được kích thích TRƯỚC -10fút.mp3

Vanc08-16-Thói quen // Hiệu quả // 7 Ơn Chúa Thánh Thần // Vui sống tinh thần Tạ Ơn (Todah) giữa thử thách - 8fút55.mp3

Vanc08-17-Dẫn nhập vào Vai trò của Chúa Thánh Thần trong Kinh nguyện Thánh Thể - 6fút20.mp3

Vanc08-18- Hoạt động của Chúa Thánh Thần TRƯỚC và SAU Truyền Phép // Giáo hội làm nên Bí Tích Thánh Thể // Bí Tích Thánh Thể làm nên Giáo Hội / Trở thành Hy lễ trong cuộc sống mỗi ngày cùng với Chúa GK, đó là Sống Thánh Lễ - 14fút. mp3

Vanc08-19-Ý nghĩa phong phú của danh từ Phụng Vụ // Sau Thánh Lễ phải Đi Ngang Như Cua khi về lại môi trường- 8fút.mp3

Vanc08-20a- Câu hỏi 1- Nghi thức Thánh Lễ TRƯỚC Vaticanô 2 - Nghi thức Mới - 2fút20.mp3

Vanc08-20b- Câu hỏi 2- Chủ tế quên Truyền Phép - Chức GMục và LMục CHO giáo dân, cho Cộng đoàn - Chúa GK bù đắp cho chủ tế, nếu cần - 2fút25.mp3

Vanc08-20c- Câu hỏi 3- Lo ra khi tham dự Thánh Lễ - Mánh để lướt thắng lo ra - 4fút.mp3

Vanc08-20d- Câu hỏi 4- Trong tranh họa, thiên thần ít có nụ cười - 1fút15.mp3

Vanc08-20e- Câu hỏi 5- Rước Chúa GK dưới hình thức Bánh vẫn là rước toàn thể Chúa GK - 1fút.mp3

Vanc08-20f- Câu hỏi 6- Máu trong Thân thể Chúa là Máu Thật - Máu đang lưu thông - 1fút15.mp3

Vanc08-20g- Câu hỏi 7- Tại sao không bỏ chút Hình Bánh vào Hình Rượu ngay khi Truyền Phép? - 45sec.mp3

Vanc08-20h- Câu hỏi 8- Ý nghĩa Nước hòa Rượu - Ý nghĩa nghi thức Bỏ chút hình Bánh vào chén Máu Chúa GK - 3fút45.mp3

Vanc08-20i- Câu hỏi 9- Đứt bóng nữa đường: Thanh niên bê bối chết bất đắc kỳ tử - 3fút10,mp3

Vanc08-20j- Câu hỏi 10- Cải tổ trong Phụng vụ - Rước Lễ trên Lưỡi và trên Bàn tay - 3fút45.mp3

Vanc08-20k- Câu hỏi 11- Anh chị em Tin Lành nhớ một số câu Kinh Thánh; không phải vì vậy mà họ hiểu Kinh Thánh hơn. Họ thiếu tổng hợp - Anh chị em Tin Lành đã xin được dùng Sách Bài Đọc Toản bộ Kinh Thánh của chúng ta trong Phụng vụ của họ - 48sec.mp3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng