Làm Gương Sáng (Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)

http://hdgmvietnam.org/Images/News/LinhMucChungSinh/GMVNGHCGTG_Full_62010616.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/scan0005.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/scan0006.jpg

1. Hãy làm điều chúa dậy:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/1_haylamdieuchuaday.mp3
2. Chúa dậy điều gì? :
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/2_chuadaydieugi.mp3
3. Mười điều răn chúa dậy:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/3_muoidieuranchuaday.mp3
4. Kính mến chúa trên hết mọi sự:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/4_kinhmenchuatrenhetmoisu.mp3
5. Giữ ngày chúa nhật:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/5_giungaychuanhat.mp3
6. Thảo kính cha mẹ:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/6_thaokinhchame.mp3
7. Chớ giết người:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/7_chogietnguoi.mp3
8. Chớ ngoại tình:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/8_chongoaitinh.mp3
9. Đừng trộm cắp:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/9_dungtromcap.mp3
10. Bí quyết sống Hạnh Phúc Gia Đình
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/LamGuongSang/10_biquyetsonghanhphucgiadinh%20.mp3


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng