HÌNH CHÚA GIÊSU KITÔ

http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/giesu-ruachan_resize.jpg

http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/17_586_KiTo-Vua.jpg


http://dongten.net/hayhoccunggiesu/uploads/News/pic/small_nvn_1258999521.jpg

http://67.52.177.156/Images/upload/sachonline/sudieptucuockhonancuachuagiesu/KhoNan.jpg

http://www.dauantinhyeu.org/uploads/News/pic/small_1230399949.nv.jpg

http://www.honnho.org/files/imagecache/main_image/KitoVua%20copy_2.jpg

http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/tongiao/cacthanh01.jpg


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng