Dâng Chúa Tình Con #25 (Tiếng Hát Elvis Phương)

Dâng Chúa Tình Con #25 (Tiếng Hát Elvis Phương)

Lời Gới Thiệu

Thánh Augustinô đã viết rằng: “Hát là cầu nguyện hai lần.” Thật vậy, khi hát chúng ta vận dụng sức lực, tập trung trí lực, và xử dụng tài lực để diễn tả, biểu lộ, vận chuyển ý nghĩa, nội dung, tâm tinh của người viết, qua người ca, đến với những ai nghe, và trong thánh ca, đến với Thiên Chúa là Đấng chúng ta tôn thờ, cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh, hay ngợi khen.

Và những bổn phận nêu trên không dành cho người Công Giáo mà thôi. Bất cứ ai, ngay cả loài vật, chim muông, dã thú, cây rừng, đều có thể và có quyền dâng lên Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa lời ca nguyện cầu.

Chúng ta đã nghe những ca sĩ Công Giáo Lệ Hằng, Hương Lan, Như Mai, Khánh Ly, Vũ Khanh, Anh Dũng, Nguyên Khang, Ngọc Lan…hát ca tụng Thiên Chúa.

Chúng ta đã nghe những tốp ca, ca đoàn, nhóm ca đồng thanh chúc tụng Chúa.

Chúng ta cũng đã nghe những ca sĩ không phải là Công Giáo hát những bài thánh ca như Thanh Thủy, Lam Trường, Thế Sơn…

Đĩa nhạc Dâng Chúa Tình Con #25 dành trọn cho tiếng ca Elvis Phương, một ca sĩ không phải là Công Giáo, diễn tả những tâm tình Dâng Chúa Tình Con của Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên.

Xin cám ơn Ca Sĩ Elvis Phương và trân trọng giới thiệu tiếng ca của Elvis Phương đến với những người hôm mộ qua những bài nhạc Dâng Chúa Tình Con.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tuyên

File name: DangChuaTinhCon25.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/g1n2zyy4dmz
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng