Dẫn nhập vào Mầu nhiệm Vượt qua

Dẫn nhập vào Mầu nhiệm Vượt qua:

****Mầu nhiệm Vượt qua (Chết và Sống lại) trong Kế hoạch cứu rỗi // Thiên Chúa muốn thuyết phục chúng ta bằng Mầu nhiệm Vượt qua: 007 //
****Phúc âm ít chi tiết, nhưng tường thuật Cuộc Khổ nạn rất nhiều chi tiết để thuyết phục về tình yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa // Gioan 3:16: thuyết phục về tình yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa // Roma 8 thuyết phục về tình yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa : 008//
****Khổ nạn của Chúa GK và Tình yêu thủy chung đầy Kiên nhẫn của Th. Chúa: 009 //
****Thời gian Cựu ước chứng minh lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa // Bị treo hay là Được Treo // Rắn Đồng và Chúa Giêsu trong Thánh Lễ : 010 //
****Chiến thắng trên Thập giá và Thánh Lễ // Tiên báo trước về Chiến thắng trên Thập giá và Thánh Lễ : 011 //
****Maisen dang tay cầu nguyện và chiến thắng (Xh 17) // Chúa GK trường tồn với thế dang tay cầu nguyện trong Thánh Lễ : 012 //
****Chúa GK dang tay chiến thắng để lôi kéo bằng tình yêu // Thánh Thần Tình Yêu đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ : 013 //
****Thánh Lễ và động tác tiêu biểu của Tình yêu Thiên Chúa // Thánh Lễ và long đong trong cuộc Khổ nạn // Thánh Lễ và Chúa chết nhục trên Thập giá // Thánh Lễ và Chúa bị chế diễu trên Thập giá // Chuyện Tam Quốc Chí : tức chết vì bị chế diễu và Thánh Lễ : 017 //
****Tầm quan trọng của sự kiện Lưỡi đòng đâm thủng Trái Tim Chúa GK và Thánh Lễ : 018 // Lưỡi đòng đâm thủng (GLGHCG#112) // Trái Tim Chúa Giêsu được mở ra để giúp hiểu Cựu ước // Thánh Gioan Tông đồ Bác ái chứng nhân Tình yêu tận cùng của Chúa GK // Tình yêu Đến Cùng của Chúa GK cho ta được hiện tại hóa trong Thánh Lễ : 019 //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng