Chúa Thánh Thần trong CD Khóa Thánh Lễ ấn bản 2009


1) ***Chúa Thánh Thần và các Danh xưng của Ngài:
**Vai trò & Danh xưng: Chúa ThThần; Thánh Linh; Thần khí: 118 //
**Danh xưng của Chúa ThThần theo cuốn GLGHCG #692-693: 120 //
**Đấng Bào chữa: 120 //
**Thần Nghĩa Tử: Thần Khí làm cho ta nên nghĩa tử của ThCh Cha: 120 //
**Thần Khí của Đức Ki-tô: 120 // **Thần Khí vinh hiển: 120 // **Thần Khí của Lời hứa: 120 // **Đấng Bảo Trợ: 120 // **Đấng Bào Chữa: 120 // **Đấng An ủi: 120 // **Thần Chân Lý: 120 // **Thần Khí của Đức Chúa: 120 //

**Đấng Phù trợ, ân huệ đầu tiên được ban cho tín hữu, là Đấng đã hoạt động ngay khi Sáng tạo (x. St 1:2) và có mặt đầy đủ trong suốt cuộc đời của Ngôi Lời nhập thể (BTTY12): 126 //
**Vai trò Gợi nhớ của Chúa Thánh thần: Recall: 149 //
**Điều Chúa Cha đã hứa: cvsd 1:4-5: Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa (cvsd 1:4-5): 160 //
**Nhựa sống Thánh Linh: Cây Nho Giêsu / Chúng ta là cành / Suy gẫm dụ ngôn này theo sách "Đức Giêsu làng Nadarét" của ĐTC Bênêđitô 16 / Nhựa sống Thánh Linh / Công tác cắt tỉa: 194 //

2) ***Chúa Thánh Thần và vai trò của Ngài:
**Qui hướng môn đệ về lại với Chúa GK: 073 // **Đấng được gọi đến kề bên: 120 //
**Được thừa kế nhờ Chúa Thánh Thần: Rm 8:15: Abba: 120
//
**Chúa Thánh Thần cho chúng ta phản chiếu Vinh quang của ThCh Cha trong Chúa GK: 123 //
**Giúp chúng ta vững tin Chúa GK luôn ở với mình; vì thế Kitô hữu luôn vui sống, lạc quan: 124 // **Advocate (Latinh) = Paraclete (Hy lạp) = Đấng Phù Trợ: 125 //
**Vai trò Tình yêu Nối Kết của ChTh Thần trong Bí tích Rửa Tội: 126 //
**Không có ChTh Thần, chúng ta không thể đi về lại với Chúa GK: 160 //
**Vai trò Nối Kết của Ngài: 166 //
**Sơ đồ Vai trò của Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ: 168 //
**Đấng tập họp các tín hữu "thành một thân thể" và biến họ thành hy lễ đẹp lòng ThCh Cha: 169 // **Được ban để giúp ta vượt thử thách: 171 //
**Đang dìu dắt: Chuyện em bé tự tín nhờ hòn sỏi thần: 171 //

3) ***Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ, trong Thánh Lễ:
**Thờ phượng trong Thánh Linh và Chân lý và Sách Tinh Thần Phụng Vụ (Hồng y Ratzinger): 022 //
**Được Xức Dầu bởi Thánh Linh: Bàn Thờ được thánh hiến bằng xức dầu ám chỉ Chúa GK Đấng Được Xức Dầu bởi Thánh Linh: 046 //
**Trong Chúa Thánh Thần: Phụng vụ hướng về Chúa Cha qua Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần: 071 //
**Phụng vụ, bất chấp khuyết điểm, vẫn tin là Lời Thiên Chúa thì được ơn soi sáng của Ch ThThần: 076 //
**Luôn qui chúng ta về Chúa GK trong Phụng vụ: 117 //
**Giúp quẹo hình chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK trong Thánh Lễ: 149 //
**Kéo ta vào Chúa GK trong mầu nhiệm Vượt Qua (Phụng vụ) để trở nên giống Chúa GK và hành động như Ngài (đẩy ta về lại môi trường để sống như Xamaritanô nhân lành): 168 //
**Theo BTTY37: Thánh Thể là hành động của Thiên Chúa đang lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần: 168
//
**Thời kỳ của Chúa Thánh Thần: Thánh Lễ và 3 Thời kỳ Chúa Cha-Chúa Con- Chúa ThThần; Chúng ta đang sống ở Thời kỳ của Chúa ThLinh, của Giáo hội và của mỗi một kitô hữu / Chúng ta được Chúa Kitô sai đi trong quyền năng Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mệnh của Chúa GK bằng cách trở thành Xamaritanô nhân hiền trong mọi môi trường: 192 //

4) ***Chúa Thánh Thần trong Kinh Nguyện Thánh Thể:
**Vai trò của Chúa Thánh Thần ít rõ trong Lễ qui Rôma (Kinh Nguyện Thánh Thể 1): 116 //
**Vai trò của Chúa Thánh Thần rõ ràng hơn trong các Kinh Nguyện Thánh Thể mới: 116
//
**Vai trò Chúa Thánh Thần trong Biến thể: 126 //
**Chúng ta cần phải gây lại ý thức về vai trò có tính cách quyết định của Chúa Thánh Thần trong việc phát triển các hình thức phụng vụ và trong việc đào sâu các mầu nhiệm thần linh (BTTY12): 126
//
**Trong Lời Tán Tụng: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen: 162 //
**Là Đấng mà vị chủ tế khẩn cầu ngự xuống trong bánh rượu đang được đặt trên bàn thờ, cũng là Đấng tập họp các tín hữu "thành một thân thể" và biến họ thành hy lễ đẹp lòng ThCh Cha: 169 //
**Biến thể (biến bản thể) và Chúa Thánh Thần / Xin Vâng và Tuyên Xưng Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin / Rước Lễ: như Mẹ cưu mang Chúa GK: 198 //

5) ***Chúa Thánh Thần và Kinh Thánh:
**Cùng Mẹ Maria chờ đợi Ngài để được giúp hiểu con người và lời rao giảng của Chúa GK: 072 //
**Chúa Thánh Thần và việc ghi lại Tân ước: 077
//
**Chúa Thánh Thần đã dùng cách nào để bảo đảm sự trung thực củøa Tin Mừng được rao giảng: 082 //

6) ***Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria:
**Cùng Mẹ Maria chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống để được giúp hiểu con người và lời rao giảng của Chúa Giêsu: 072 //
**Mẹ nhạy cảm về linh ứng của Chúa Thánh Thần: Sau Truyền Tin, Mẹ vội vã đi thăm Êlidabét / Mẹ cưu mang Chúa Giêsu và hăng say ra đi phục vụ: Rước Chúa GK để sau Lễ hăng say như Mẹ ra đi phục vụ ở mọi môi trường: 199 //
**Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa Thánh Thần nhóm lên trong chúng ta cùng ngọn lửa mến mà các môn đệ khi tiến gần Emmaus đã cảm nghiệm (x. Lc 24:13-35) và trong cuộc sống của chúng ta, xin Ngài làm sống lại "lòng sững sốt trước Thánh Thể" nhờ vẻ đẹp lộng lẫy quang toả từ nghi thức phụng vụ, là dấu chứng giúp chúng ta cảm nghiệm được sự huy hoàng vô biên của mầu nhiệm thánh của Thiên Chúa. (BTTY#97-Kết): 227 //

7) ***Chúa Thánh Thần và Lịch sử Cứu rỗi:
**Thời kỳ Chúa Thánh thần = Thời kỳ Giáo hội = Thời kỳ của kitô hữu hợp tác với Chúa GK để cứu rỗi mọi người: 117 //
**Chúa Thánh Thần được tuôn đổ: Sau khi đã phục sinh, với các dấu chứng khổ nạn vẫn còn trên thân xác, Đức Kitô có thể tuôn đổ Thánh Thần (x. Ga 20:22) để ban cho họ được tham dự vào chính sứ vụ của mình (x. Ga 20:21) (BTTY12): 126 //


8) ***Sống mật thân với Chúa Thánh thần:
**Tập sống mật thân với Chúa Thánh thần hồi 9 giờ sáng (giờ Chúa Thánh Thần đã hiện xuống): 126 //
**Trò chuyện với Chúa Thánh Thần, nhất là hồi 9:00 am là Giờ của Chúa Thánh Thần: 127 //
**Chúa Thánh Thần và châm ngôn First Thing First: 127
//
**Tập mộ mến Chúa Thánh Thần: Trò chuyện với Ngài trong ngày, nhất là hồi 9:00 sáng: 170 // **Tập tâm sự với Chúa Thánh Thần / Cầu nguyện trong ngày / Lời nguyện TẮT trong tu đức: 172 //
**Vài mánh để tập sống mật thân với Chúa Thánh Thần (Thắc mắc): 226 //

(Hết phần về Chúa Thánh Thần theo CD Khóa Thánh Lễ ấn bản 2009)

Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng