Các bài giảng về Thánh lễ - Linh mục Gioan Nguyễn Lợi01- Giới thiệu thông điệp Giáo hội sống nhớ Bí tích Thánh Thể
Download
02- Kế hoạch cứu rỗi 1 Download
03- Kế hoạch cứu rỗi 2 - Sáng tạo Download
04- Kế hoạch cứu rỗi 3 - Thánh Thần và Phụng vụ 1 Download
05- Phụng vụ 2 Download
06- Phụng vụ 3, Tung hoành, Bác ái Download
07- Mầu nhiệm vượt qua trường tồn Download
08- Thực thi sứ vụ Emmanuel Download
09- Cứu rỗi mọi người Download
10- Mẹ đồng công - Trao lại Thần Khí cho Chúa Cha Download
11- Tin mừng nguyên thuỷ - Tôn kính Mẹ Maria Download
12- Chuỗi Mân Côi Download
13- Chào hỏi nhập lễ Download
14- Tiến lên Bàn thờ, hôn Bàn thờ Download
15- Tham dự Thánh lễ tích cực Download
16- Chia sẻ Tin mừng, Thánh thể Chúa Giêsu Kitô Download
17- Lịch sử cứu rỗi - Dang tay cầu nguyện Download
18- Chúa ở cùng anh chị em - Dang tay chiến thắng Download
19- Dấu Thánh giá trên mình Download
20- Không bao giờ 100% đúng hoặc sai, khiêm tốn Download
21- Kinh vinh danh 1 - Bí tích Thánh Thể Download
22- Kinh vinh danh 2 - Bí tích Thánh Thể Download
23- Phụng vụ Lời Chúa 1 - Giảng Download
24- Phụng vụ Lời Chúa 2 Download
25- Tuyên xưng đức tin, Lời nguyện tín hữu Download
26- Chầu Thánh Thể Download
27- Bí tích Thánh Thể Download
28- Vai trò Chúa Thánh Thần Download
29- Thánh Thần tình yêu nối kết và truyền phép 1 Download
30- Truyền phép 2 Download
31- Hình Bánh, hình Rượu Download
32- Trường tồn, tưởng niệm Download
33- Cho tới khi lại đến, Maranatha, cánh chung Download
34- Giáo hội hiệp thông, ông bà tổ tiên Download
35- Sự sống Thần Linh, Kinh Lạy Cha, Của ăn, chúc bình an Download
36- Nhắc lại, biến Bản thể, Bí tích đại kết Download
37- Thánh thể Chúa Giêsu Kitô và hiệp nhất Download
38- Mẹ Maria, phụ nữ Thánh Thể Download
39- Cana, Thánh lễ Download
40- Chia sẻ Tin mừng Download
41- Cám ơn, bế mạc DownloadDownload
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng