Đâu là Đường, Sự Thật và Sự Sống cho giới trẻ thời @?

Chuyên đề: Đâu là Đường, Sự Thật và Sự Sống cho giới trẻ thời @? - (P1)

Trình bày:
Lm. Giuse Tiến Lộc

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.


Chuyên đề: Đâu là Đường, Sự Thật và Sự Sống cho giới trẻ thời @? - (P2)

Trình bày:
Lm. Giuse Tiến Lộc

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Tin/Bài liên

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng