Phim "Mười Điều Răn" (The Ten Commandements)

http://students.cup.edu/erl8402/the%20ten%20commandments.jpg

Part 1
Phim "Mười Điều Răn" (The Ten Commandements) - Phần 2/3.
Đạo diễn: Cecil B. DeMille
Các diễn viên: Charlton Heston (Moses), Yul Brynner (Rameses), Anne Baxter (Nefretiri), Edward G. Robinson (Dathan), Yvonne De Carlo (Sephora),...

Part 2Phim "Mười Điều Răn" (The Ten Commandements) - Phần cuối (3/3).
Đạo diễn: Cecil B. DeMille
Các diễn viên: Charlton Heston (Moses), Yul Brynner (Rameses), Anne Baxter (Nefretiri), Edward G. Robinson (Dathan), Yvonne De Carlo (Sephora),...

Part 3
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng