Người bởi khỉ mà ra?

Người bởi khỉ mà ra?

Hỏi:

Đi học trong trường họ cắt nghĩa "Người bởi khỉ mà ra" nghe cũng có lý, nhưng cũng ấm ức. Làm sao hiểu cho đúng?

Đáp:

- Người bởi khỉ cũng chả sao, miễn là do Chúa dựng nên, chứ không phải chủ trương con người tự nhiên mà có, rồi chối Chúa là Đấng Tạo dựng, thì Giáo hội Công giáo không chấp nhận được.

Thuyết duy vật chủ trương: từ con nọ ra con kia, ra con người. Thuyết này không vững nữa, vì vật chất làm sao sinh ra linh hồn.

Thuyết duy linh: chủ trương: a/ Con vật biến dần nhiều năm rồi khi đầy đủ cơ quan thể xác, b/ Chúa phú linh hồn. Giáo hội cho nhận thuyết này. Đó là dựng nên con người cách gián tiếp, đó là thuyết Tiến hóa của Darwin thế kỷ 19, nhưng thuyết này cũng đã bị lung lay.

(26/08/2005- The Record - Hơn 100 nhà vật lý đã từng đoạt giải Nobel, tiêu biểu là Alexei A. Abrikosov, Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi,Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman, Jack S. Kilby, Martinus J.G. Veltman, Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer, Daniel C. Tsui, Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips... đã lên tiếng trong một hội nghị khoa học tại Helsinki, Phần Lan tổ chức hôm 12/8/2005 là thuyết tiến hóa không có cơ sở khoa học vì dựa trên quá nhiều định đề mà càng ngày với đà tiến triển của khoa học, càng được chứng tỏ là sai lầm.

Thuyết tiến hóa do Darwin đưa ra nhằm giải thích nguồn gốc của vũ trụ và loài người dựa trên hai quy luật căn bản là sự chọn lọc tự nhiên và sự biến hóa để sinh tồn. Trong các xã hội tự do và văn minh, thuyết tiến hóa của Darwin cũng chỉ là một trong nhiều thuyết nhằm giải thích nguồn gốc vũ trụ và loài người. Tuy nhiên, tại các nước cộng sản thuyết tiến hóa của Darwin được trình bày như là thuyết duy nhất có tính chất chung cuộc và đầy đủ lý luận khoa học nhằm bài bác niềm tin tôn giáo).


Lm Doan Quang
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng